logo-aikido-maastricht-nov2014

 

 

In memoriam Jos Vanroy

stage Jos Vanroy 2015

 

 

We hebben vernomen dat Jos Vanroy op zondag 6 januari 2019 een definitief besluit over zijn leven heeft genomen. Hij zag geen uitweg meer en nam een beslissing die we moeten accepteren.

Jos is vanaf het prille begin betrokken geweest bij onze dojo in Maastricht. Lange tijd kwam hij op de vrijdagavonden vanuit Genk naar Maastricht om er les te geven en regelmatig verzorgde hij er stages op zondagen. Ook later - toen onze dojo een eigen aikidoweg ging bewandelen - kwam hij naar Maastricht om er stages te geven - en soms ook te volgen.

Dit jaar heeft hij nog enkele lessen verzorgd in onze dojo. Steeds op zijn karakteristieke ontspannen en humorvolle wijze kon hij je wijzen op de eenvoud - het natuurlijke van aikidobewegingen. Hij was wars van spectaculaire bewegingen en speciale effecten. Hij behield steeds zijn onderzoekende geest en maakte af en toe uitstapjes naar andere aikidovormen en krijgskunsten. 

We zullen Jos missen.

Welkom bij
Aikido Maastricht

For the English version click here

How do we see Aikido?

Aikido Maastricht bestaat al meer dan 20 jaar. Ons adres is: De Duitse Poort 13a in Maastricht.

Onze dojo is een plek waar aikido geoefend, bestudeerd en ontwikkeld wordt.
Er worden de traditionele aikidotechnieken beoefend. De nadruk ligt echter op het beoefenen van de aikidoprincipes en het toepassen van deze principes in je dagelijkse leven. Het anders omgaan met conflict en weerstand, maar ook het leren "zijn" in het hier-en-nu zonder te oordelen.

Ons inzicht in de krijgskunst aikido is niet statisch en is in de loop der tijd veranderd. Lees meer hierover.

Aikido dans of krijgskunst

aikido da of kr

Zolang de voorraad strekt!
Het boekje is te verkrijgen in de dojo.

Prijs 12,50 euro
(excl. verzendkosten)

Inspiratie

Miles Kessler, The evolution of response

Een mooi inspirerend artikel over Aikido in een breder kader is:
The evolution of Response van Miles Kessler

Laatst toegevoegde artikelen:

Het belang van wapens in aikido
De gelegenheid maakt de dief

Aikidostijlen, Aikido Schools of Ueshiba

Aikidostijlen, Aikido Schools of Ueshiba

saotome

Mitsuge Saotome (1937- ) was ushideshi van de grondlegger van aikido van 1955 tot diens overlijden in april 1969. Van 1960 tot 1975 gaf hij les aan de Aikikai hombu dojo in Tokyo (de wereldhoofddojo). In 1975 emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Daar richtte hij de Aikido Schools of Ueshiba op, een organisatie die meer dan 70 aangesloten dojo’s telt. In 1988 werd de organisatie erkend door de Aikikai hombu. Hij geeft regelmatig seminars vooral in de V.S. maar ook daarbuiten met name in Frankrijk. Voor een interview zie http://www.aikido-shobukan.org/media/newsletters/ShobukanNews_OCT00.pdf
en http://www.aikido-shobukan.org/media/newsletters/ShobukanNews_dec00.pdf

Stijl

In het interview waarnaar hierboven wordt verwezen (Shobukan News oktober 2000 (vol.1 issue 3) zegt Saotome : ‘Ik verander voortdurend van stijl. Ik maak wel steeds gebruik van dezelfde principes. Bij aikido gaat het niet om stijl. Laat een ikkyo door twee mensen zien en je ziet twee verschillende technieken. Techniek is afhankelijk van fysieke bekwaamheid en lichaamsgrootte.’
Ik heb van Saotome zelf geen les gehad, wel van twee leerlingen van hem: Charles Poor en Lewis Cuffy. De kern van hun lessen was steeds het zoeken naar een ontspannen en geaarde houding om vervolgens tot samenvloeiing te komen. In feite ging het tijdens zijn lessen, gewapend en ongewapend, om een voortdurende zoektocht naar de onderliggende principes van aikido.
De ongewapende lessen waren een zoektocht naar het verbreken van de balans van de partner door een lichaamsbeweging ingezet vanuit de heup (centrum). Kern hierbij is niet het willen werpen, maar de worp laten gebeuren door de beweging. Dat is op zich niets nieuws, maar we willen de worp nog wel eens wat kracht bijzetten, en Poor en Cuffy lieten op een geweldige manier zien dat extra spierkracht overbodig is.
Het wapenwerk vind ik ronduit grandioos. Soepel, ontspannen, zeer direct, niets vastzetten, maar reageren op wat er op je af komt.

Publicaties

Boeken

 • Aikido and the Harmony of Nature.
  Mitsugi Saotome
 • The Principles of Aikido.
  Mitsugi Saotome

  Dvd’s
 • The staff of aikido
  Mitsugi Saotome
 • The Sword of aikido
  Mitsugi Saotome
 • Oyo henka - aikido's constructive use of resistance
  Mitsugi Saotome
 • The principles of aikido
  Mitsugi Saotome


Wim Heijnen, 26 januari 2006

Aikidostijlen Tendoryu

Aikidostijlen, Tendoryu

De groei van de populariteit van aikido in Japan zelf en ook daarbuiten heeft zich afgespeeld na 1950. Ueshiba die toen al de zeventig was gepasseerd, heeft daarin nauwelijks een rol gespeeld. Het waren vooral zijn leerlingen zoals Koichi Tohei, Gozo Shioda, Minoru Mochizuki, Kenji Tomiki, and Kisshomaru Ueshiba die gezorgd hebben voor de verspreiding van de krijgskunst.
Deze centrale figuren zijn ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de voornaamste aikidostijlen en -organisaties zoals we die nu tegenkomen en waar bijna elke aikidoschool op terug te voeren is.

Shimizu, Tendoryu

Kenji Shimizu (1940 - ), 8e dan, was een van de laatste leerlingen van de grondlegger van aikido, Morihei Ueshiba. Na een jarenlange judo-beoefening startte hij in1963 met aikido. Hij werd ushideshi (inwonende leerling) in de Aikikai Hombu dojo (Tokyo). Tijdens de lessen en demonstraties was hij vaak uke van Morihei Ueshiba. Na de dood van Ueshiba startte hij zijn eigen dojo: de Shimizu dojo. Rond 1975 scheidde hij zich af van de Aikikai (de Japanse aikidobond opgericht in 1957 door de zoon van Ueshiba: Kisshimaru). Sindsdien leidt hij de Tendokan aikido school in Tokyo. Jaarlijks bezoekt hij Europa, met name Duitsland, en meer recent ook de V.S. om er stages te geven. Voor een uitgebreid interview in Aikido Journal, zie http://www.aikidojournal.com/article.php?articleID=140

Tendoryu-aikido kan men herkennen aan zijn vloeiende en sterke bewegingen. Met vloeiend wordt bedoeld dat er op het moment van contact met de partner (uke) samenvloeiing plaatsvindt. Dit gebeurt door een snijbeweging gebaseerd op het snijden van het zwaard (te gatana).

Deze samensmelting moet ervoor zorgen dat de partner wordt opgenomen. Hierbij vindt er een richtingsverandering plaats in de aanvalsbeweging van uke, waardoor deze uit evenwicht wordt gebracht en vervolgens wordt meegevoerd via een taisabaki. Afhankelijk van de uitgevoerde techniek (waza) kan deze eindigen in een klem of worp.

De bewegingen in aikido kunnen worden gezien als het resultaat van een horizontale en verticale beweging. In- en uitademen, kokyu-oefeningen (ademhaling en beweging), zwaard- en stoktechnieken (suburi) zijn de voorbereidingen van voornamelijk verticale bewegingen. Lopen en taisabaki zijn horizontale bewegingen. De verticale bewegingen steken het zwaartepunt (hara of chusing) en vergroten je basis. Horizontale bewegingen zorgen voor de verplaatsing. De horizontale en verticale bewegingen samen creeren de diagonale beweging, die vanuit de heup (hara, centrum, kushi) wordt ingezet. Door de armen en benen wordt de beweging omgezet in een techniek.

Publicaties

 • Aikido Tendo (fotoboek)
  Kenji Shimizu
  Uitgegeven door Queen Essence Publisher
 • Zen and Aikido
  Kenji Shimizu, Shigeo Kamata
  Uitgegeven door Aiki News 1992
 • Tendoryu Aikido (Videoband)
  Kenji Shimizu
  Uitgegeven door Aiki News

Wim Heijnen