logo-aikido-maastricht-nov2014

 

 

In memoriam Jos Vanroy

stage Jos Vanroy 2015

 

 

Jos Vanroy heeft op zondag 6 januari 2019 een definitief besluit over zijn leven heeft genomen. Hij zag geen uitweg meer en nam een beslissing die we moeten accepteren.

Jos is vanaf het prille begin betrokken geweest bij onze dojo in Maastricht. Lange tijd kwam hij op de vrijdagavonden vanuit Genk naar Maastricht om er les te geven en regelmatig verzorgde hij er stages op zondagen. Ook later - toen onze dojo een eigen aikidoweg ging bewandelen - kwam hij naar Maastricht om er stages te geven - en soms ook te volgen.

Dit jaar heeft hij nog enkele lessen verzorgd in onze dojo. Steeds op zijn karakteristieke ontspannen en humorvolle wijze kon hij je wijzen op de eenvoud - het natuurlijke van aikidobewegingen. Hij was wars van spectaculaire bewegingen en speciale effecten. Hij behield steeds zijn onderzoekende geest en maakte af en toe uitstapjes naar andere aikidovormen en krijgskunsten. 

We zullen Jos missen.

Welkom bij
Aikido Maastricht

For the English version click here

How do we see Aikido?

Aikido Maastricht bestaat al meer dan 20 jaar. Ons adres is: De Duitse Poort 13a in Maastricht.

Onze dojo is een plek waar aikido geoefend, bestudeerd en ontwikkeld wordt.
Er worden de traditionele aikidotechnieken beoefend. De nadruk ligt echter op het beoefenen van de aikidoprincipes en het toepassen van deze principes in je dagelijkse leven. Het anders omgaan met conflict en weerstand, maar ook het leren "zijn" in het hier-en-nu zonder te oordelen.

Ons inzicht in de krijgskunst aikido is niet statisch en is in de loop der tijd veranderd. Lees meer hierover.

Aikido dans of krijgskunst

aikido da of kr

Zolang de voorraad strekt!
Het boekje is te verkrijgen in de dojo.

Prijs 12,50 euro
(excl. verzendkosten)

Inspiratie

Miles Kessler, The evolution of response

Een mooi inspirerend artikel over Aikido in een breder kader is:
The evolution of Response van Miles Kessler

Laatst toegevoegde artikelen:

Het belang van wapens in aikido
De gelegenheid maakt de dief

Aikido Hakim

Elements from Hakim on Vimeo.

Roots en stijl

Aikido Maastricht, 'roots' en stijl

Aikido Maastricht is voortgekomen uit Aikidoschool Tendo en bestaat al meer dan 20 jaar.

Door de jaren heen hebben wij verschillende aikidostijlen beoefend:

  • Aikikai Aikido (in de lijn van Sugano-sensei)
  • Tendoryu Aikido (in de lijn van Shimizu-sensei)

Belangrijke leraren voor ons zijn hierbij geweest:
Ad van Dun en zijn geheel eigen invulling van aikido, maar vooral ook zijn inspiratie tot zoeken.
Jos Vanroy die vooral wist te inspireren met zijn zuivere techniek, de dynamiek en zijn bescheidenheid en humor.
Philippe Voarino die ons heeft laten kennismaken met het meer traditionele aikido in de lijn van Saito-sensei, waarbij erg veel aandacht besteed wordt an het werken met wapens (aiki-ken, aiki-jo en kentai jo)

Op dit moment zijn wij opnieuw verbonden met Aikikai Aikido via Patrick Cassidy en Miles Kessler.
Patrick Cassidy die aikido onderzoekt vanuit een evolutionair perspectief.
Miles Kessler die sterk geïnspireerd is door de integrale theorie van Ken Wilber en ook door zijn sterke wortels in de Vipassana.

De nadruk ligt nu veel meer op aikido onderzoeken vanuit verschillende lagen en perspectieven:

- Het fysieke perspectief. De technieken ongewapend en met Jo en Bokken.
- Het dynamisch, energetische perspectief. Onderzoeken en werken met de stroom van beweging en energie. Het meer dynamische aikido: een continue proces van aanval, opname en vallen of immobiliseren.
- Het diepere of hogere perspectief, waarin aikido een uiting wordt van autheniciteit, liefde, zachte moed en spontaniteit.

Wij zijn ook zoekende naar de plek van aikido binnen de "Het Leven". Hierbij zijn de integrale theorie van Ken Wilber en de plek van aikido binnen de evolutie onuitputtelijke inspiratiebronnen.

Plaats

De aikidolessen vinden plaats in onze dojo aan de Duitse Poort 13 A te Maastricht.

De dojo ligt links van het treinstation (als je met je rug naar de hoofdingang van het station staat), 5 minuten lopen.

Interview Minoru Mochizuki

Interview, Minoru Mochizuki

Minoru Mochizuki vertelt over zijn eerste ontmoeting met Tadashi Abe

Tadashi Abe

 Tadashi Abe (1926-1984)

Tadashi Abe was born in 1926 and began Aikido in 1942 under the direct supervision of O'Sensei for a period of nine years. He travelled to France in 1952 when 6th Dan as representative of the AIKI-KAI HOMBU to be the first full time Aikido Master in Europe and one of the first to teach outside of Japan. Aikido had been introduced into France a year earlier by Minoru Mochizuki Sensei, a master of many of the Japanese fighting arts. Although based in Paris, Sensei Tadashi Abe visited the UK on several occasions to teach and demonstrate with Sensei Kenshiro Abbe. Abe Sensei's technique was particularly hard, fast and powerful. It is said that Abe Sensei was very critical of how the Aikikai had changed when he returned there in the 1960's. He described the new style of Aikido as a feminine sport which had lost its Samurai roots and was no longer the Budo he had practiced under O'Sensei.


Op het einde van de Tweede Wereldoorlog keerde ik terug naar Japan en ging ik langs bij de Iwama dojo om osensei te begroeten. Osensei was verheugd dat ik heelhuids was teruggekeerd en begroette me hartelijk. Ik bleef overnachten. ’s Avonds kwam er een boosaardig uitziende man met de haarstijl van een monnik bij me langs. Hij informeerde of hij binnen mocht komen. Na mijn toestemming stelde hij zich voor man als Tadashi Abe sensei. Hij viel gelijk met de deur in huis. Hij wilde me een directe vraag stellen. Of ik aiki jujutsu, zoals aikido toen nog heette, serieus bestudeerde. Toen ik antwoordde dat ik dat deed vroeg hij:
’Werkelijk?’ Ik heb over u gehoord sensei. ‘Ik heb gehoord dat u ervaring heeft opgedaan met echte gevechtssituaties. Ik vind het vreemd dat iemand als u tevreden is met een kunst als aiki jujutsu’.
Ik vroeg hem waarom hij dat dacht. Hij antwoordde dat noch Ueshiba sensei noch Morihiro Saito opgewassen zouden zijn tegen hem. Binnen drie minuten zou hij ze gevloerd hebben met een slag.
’Je bent nogal een opschepper’, antwoordde ik. ‘Denk je echt dat je Ueshiba sensei kunt verslaan?’
Hij was ervan overtuigd dat het een ‘piece of cake’ voor hem zou zijn. ‘Ik heb Ueshiba sensei lang geobserveerd en ik denk dat aiki jujutsu niet werkt’. ‘Ik kan hem zonder meer met een boksstoot vellen… Ik heb gehoord dat u het echte vechten benadrukt. Klopt dat?’
Ik antwoordde: ‘Ik ben betrokken geweest in veel straatgevechten, maar die zou ik niet willen betitelen als echte gevechten. Ik heb ook met getrokken zwaard een vijandelijk kamp bestormd.’
Toen vroeg hij me of aikido echt bruikbaar was in gevechten. Ik vertelde hem dat aikido niet alleen in gevechten bruikbaar was, maar ook in oorlogstijd. Omdat mijn antwoord hem niet leek te overtuigen, stelde ik voor dat hij me kon aanvallen op elke manier die hij maar wilde. Hij adviseerde me om een gevechtshouding aan te nemen.
’Zeg geen onnodige dingen. Hoe wil je iemand verslaan, als je hem gaat vertellen wat hij moet doen. Val me maar aan.’
Abe mompelde nog: ‘Sensei, kan ik u echt aanvallen? Vreemd… ik zie overal openingen…’ Toen nam hij een houding aan en viel plotseling met een rechte stoot aan. Ik ontweek zijn slag en trapte hem. Hij zeeg kreunend ter aarde. Ik bracht hem bij kennis en masseerde zijn kwetsuur. ‘Hoe kan iemand die buiten westen raakt van een ingehouden trap standhouden tijdens een echt gevecht?’ vroeg ik hem.
’Sensei,’ vroeg hij toen, ‘doen jullie ook aan traptechnieken?’
‘Idioot! Wat bedoel je met die vraag? We gebruiken traptechnieken of wat dan ook. Ik heb ook artillerie gebruikt. Krijgskunsten, geweren, artillerie, dat is allemaal aikido. Welk beeld heb je eigenlijk van aikido? Denk je nou echt dat het alleen om het verdraaien van handen gaat? Het is een middel voor oorlogsvoering; het is oorlogvoeren! Aikido is vechten met echte zwaarden. We gebruiken het woord aiki omdat we met aiki de geest van de aanvallende vijand kunnen voelen. Zo kunnen we direct reageren. Kijk naar sumoworstelen. Nadat het commando om te beginnen is gegeven, staan ze tegenover elkaar en in een flits is het voorbij. Dat is hetzelfde als aiki. Als iemand plotseling oog in oog komt te staan met de vijand moet zijn geest vrij zijn van alle ideeën en gedachten. Pas dan kan hij in een flits met hem afrekenen. Dat noemen we aiki. Vroeger werd het aiki no jutsu genoemd. Dat is de reden waarom artillerie of wat dan ook aikido wordt.’
Na die tijd was hij bang voor me en boog al als hij me van veraf zag. Toen ik naar Europa ging vroeg hij of hij met me mee kon gaan.

Uit Aikido journal, 14 oktober 2007
Vertaling, Wim Heijnen, oktober 2007