logo-aikido-maastricht-nov2014

 

 

In memoriam Jos Vanroy

stage Jos Vanroy 2015

 

 

We hebben vernomen dat Jos Vanroy op zondag 6 januari 2019 een definitief besluit over zijn leven heeft genomen. Hij zag geen uitweg meer en nam een beslissing die we moeten accepteren.

Jos is vanaf het prille begin betrokken geweest bij onze dojo in Maastricht. Lange tijd kwam hij op de vrijdagavonden vanuit Genk naar Maastricht om er les te geven en regelmatig verzorgde hij er stages op zondagen. Ook later - toen onze dojo een eigen aikidoweg ging bewandelen - kwam hij naar Maastricht om er stages te geven - en soms ook te volgen.

Dit jaar heeft hij nog enkele lessen verzorgd in onze dojo. Steeds op zijn karakteristieke ontspannen en humorvolle wijze kon hij je wijzen op de eenvoud - het natuurlijke van aikidobewegingen. Hij was wars van spectaculaire bewegingen en speciale effecten. Hij behield steeds zijn onderzoekende geest en maakte af en toe uitstapjes naar andere aikidovormen en krijgskunsten. 

We zullen Jos missen.

Welkom bij
Aikido Maastricht

For the English version click here

How do we see Aikido?

Aikido Maastricht bestaat al meer dan 20 jaar. Ons adres is: De Duitse Poort 13a in Maastricht.

Onze dojo is een plek waar aikido geoefend, bestudeerd en ontwikkeld wordt.
Er worden de traditionele aikidotechnieken beoefend. De nadruk ligt echter op het beoefenen van de aikidoprincipes en het toepassen van deze principes in je dagelijkse leven. Het anders omgaan met conflict en weerstand, maar ook het leren "zijn" in het hier-en-nu zonder te oordelen.

Ons inzicht in de krijgskunst aikido is niet statisch en is in de loop der tijd veranderd. Lees meer hierover.

Aikido dans of krijgskunst

aikido da of kr

Zolang de voorraad strekt!
Het boekje is te verkrijgen in de dojo.

Prijs 12,50 euro
(excl. verzendkosten)

Inspiratie

Miles Kessler, The evolution of response

Een mooi inspirerend artikel over Aikido in een breder kader is:
The evolution of Response van Miles Kessler

Laatst toegevoegde artikelen:

Het belang van wapens in aikido
De gelegenheid maakt de dief

Aikido in America

Boekbespreking 'Aikido in America'

Aikido in America, edited by John Stone & Ron Meyer (Frog Ltd. 1995)

In de jaren vijftig beperkte de aikidogemeenschap in Amerika zich nog tot Hawaii. Tegenwoordig kan er in elke staat en in elke grote stad aikido worden beoefend. Dit is te danken aan hooggegradeerde Japanse aikidoka’s die in de loop der jaren de krijgskunst in Amerika hebben verbreid. Koichi Tohei, de oprichter van de Ki-society, was een van hen. Hij heeft het gezicht van aikido in de VS voor een groot deel bepaald. Hij heeft er niet alleen de Japanse krijgskunst geïntroduceerd, hij heeft ook enkele toegankelijke en invloedrijke boeken geschreven, waaronder ‘Aikido in daily life’.
De eerste Amerikaanse leraren waren echter zeker zo belangrijk als de Japanse. Zij deden wat de Japanners niet konden: zij maakten aikido tot een Amerikaanse kunst. Zij maakten aikido toegankelijk voor hun landgenoten zonder dat er afbreuk werd gedaan aan de beginselen.

In het boek ‘Aikido in America’, proberen de samenstellers een beeld te geven van de ontwikkeling van aikido in de Westkust van de Verenigde Staten aan de hand van interviews met 13 Amerikaanse aikidoleraren. Hiertoe behoren aikidoka’s die onder Osensei hebben getraind zoals Terry Dobson, en aikidoka’s die de kunst van landgenoten hebben geleerd zoals Richard Heckler. Het is een beperkte geschiedenis geworden omdat de samenstellers zich hebben moeten beperken tot die aikidoleraren die ze kenden of waarover ze gehoord en gelezen hadden.

Ondanks deze beperking is het een boeiend boek geworden. Ik heb de neiging moeten onderdrukken om het in een ruk uit te lezen, want de interviews (uitgewerkt als monologen) vragen om bezinning.

Uit het boek blijkt dat aikido ‘buiten de mat’ in Amerika erg belangrijk is, belangrijker dan bijvoorbeeld in Nederland. Veel Amerikanen zijn tijdens allerlei cursussen met aikidobeginselen in aanraking gekomen, zonder ooit van aikido gehoord te hebben bijvoorbeeld bij cursussen over lichaamswerk, conflictbeheersing, omgaan met agressie, filosofie et cetera. Uit de interviews blijkt ook dat de meeste leraren meer begaan zijn met de principes achter aikido, dan met de technieken op zich.
Hier en daar werkte het boek voor mij ook wat beklemmend. Wellicht omdat de geïnterviewden zo Amerikaans praktisch zijn ingesteld dat ze de principes losmaken van aikido, terwijl ikzelf in de eerste plaats met aikido ‘op de mat’ bezig ben. Ik ga ervan uit dat de principes in het dagelijks leven ook wel komen bovendrijven.
Desondanks, een echte aanrader.


Gelezen door Wim Heijnen, april 1997